Rammer for Mini Mix træning i Team Favrskov Håndbold

 

Indhold

 Formål
 Hvad er Mini Mix / Total Håndbold?
 Træner og holdeleder  
 Trænerens opgaver
 Holdleders opgaver
 Stævner
 Diverse
 

 
 Formål
 Rammerne beskrevet i dette dokument skal bidrage til, at den enkelte træner bliver bevidst om sin egen rolle i Team Favrskov Håndbold. Træneren skal med udgangspunkt i rammerne bidrage til, at vi på alle årgange som minimum fastholder volumen i antal aktive håndboldspillere samt medvirke til, at den enkelte spiller får mulighed for sportslige udfordringer se på foreningens hjemmeside www.teamfh.dk
 
 

 Hvad er Mini Mix / Total Håndbold?
 
 Minimix
 Fra U06 til og med U08 spiller man Totalhåndbold, som ikke er et turneringstilbud, men afvikles som stævneform.
 
Der afholdes stævner ca. hver 14 dag, hvor alle kan deltage. Disse stævner er årgangsopdelt efter uøvet, let øvet og øvet.
 
Læs mere her vedr. intro til spilformer på DHF hjemmesiden

  

 Arrangementer
Der afholdes juleafslutning og sæsonafslutning arrangeret af B&U.


 Træner og holdleder.
 Til minimix anbefaler klubben at der er 2 trænere og 1 holdleder. For at sikre et godt samarbejde med forældrene, vil en af de første opgaver i sæsonen være at indkalde til et forældremøde, hvor forventningerne mellem forældre og træner/holdleder bliver afstemt.
 
Forældrene omkring holdet skal gerne blive motiveret til at deltage aktivet omkring holdet. Følgende emner er vigtigt at få afklaret.
 
Under hver træning kan der være brug for forældre hjælp til 
  • Sætte mål frem og tilbage
  • Hjælpe med øvelser 
  • Forældre vejledning til kampe/stævner
  • Etc.
Yderlig info om klubben på www.teamfh.dk
 Yderlig info omkring klub håndbold kan findes på https://www.dhf.dk
 Forældre skal tilmelde deres barn via TFH Hjemmesiden


 Trænerens opgaver.
At stå for træning minimum 1 gang ugentligt. se rammer for træning hold
 
De ældre Mini Mix årgange deltager i to ministævner.
Tilmeldingen foregår ved turneringsansvarlig 
 
Afslutningsstævne til sæsonafslutning.
Tilmeldingen foregår ved turneringsansvarlig
 
Der skal lægges energi i at få forældrene involveret. 
 
Have adm. adgang til hjemmesiden – bestilles ved kontakt vedr. IT
 
Anmode om deltagelse i trænerleder Facebook gruppen –
TFH Træner-Leder kontakt vedr. IT
 
Deltage i opstarts trænermøde – der kommer indkaldelse.
 
Vedr. spørgsmål tage fat i B&U.
 
Inden første træning tag fat i en fra B&U for info om hvor materiale forefindes. 
 

 

 

 Information om HåndOffice.
 Se her på DHF diverse  info vedr. haandboldinfo og Haandoffice

 
 
 Holdleders opgaver.
 Tilmelder til kampe/stævner ved turneringsansvarlig .
 
 Kommunikation med forældre – gerne via facebookgruppe.
 
Have adm. adgang til hjemmesiden – bestilles ved kontakt vedr. IT 
Tjek om alle spiller har betaler kontingent etc. gennem hjemmesiden.
 
Anmode om deltagelse i trænerleder Facebook gruppen –
TFH Træner-Leder kontakt vedr. IT
 
Deltage i opstarts trænermøde – der kommer indkaldelse.
 
Vedr. spørgsmål tage fat i B&U.
 
Inden første træning tages fat i en fra B&U. 
 
Bringe informationer omkring diverse events videre til forældre.
 

Træner og holdleder afstemmer sammen, hvordan de fordeler opgaverne.

 

 Regler for afvikling af stævner.
 Link til regler for minimix/Total Håndbold.

 

 Udstyr og materialer til træning og adgang til hal.
 Ved spørgsmål eller mangler i forhold til materiale og adgangs til hallerne, tag kontakt til materialeudvalget.
 

 

Ved betaling af spiller kontingent udleveres en spillertrøje, der skal anvendes til kamp. Efterfølgende kan spillertøj købes gennem klubbens hjemmeside.