Børneattester bliver digitale

Team Favrskov Håndbold skal på vegne af de 3 moderklubber SGF, KIF eller HOG i henhold til gældende regler indhente børneattester hos trænere og ledere over 15 år. Hvis vi ikke indhenter børneattester mister vi retten til at modtage aktivitetstilskud samt muligheden for at benytte kommunale lokaler og baner.

Team Favrskov Håndbold skal én gang årlig bekræfte, at vi indhenter børneattester.

En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år.

Det indebærer, at du skal aflevere dit cpr-nummer og navn ved at udfylde og underskrive vedlagte blanket og aflevere blanketten til Team Favrskov Håndbold via den afdelingsansvarlige for indsamling af børneattester.

 

 

Team Favrskov Håndbold videresender til de enkelte moderklubber SGF, KIF eller HOG og de opbevarer samtykkeerklæringen centralt, så længe du er træner og leder i Team Favrskov Håndbold, med henblik på årlig indhentelse af børneattest. Herefter vil moderklubberne bestille en børneattest hos Rigspolitiet.

I dag skal børneattester indhentes digitalt.

Attesten udstedes kun, hvis du inden 14 dage elektronisk giver samtykke til, at børneattesten må sendes til moderklubben SGF, KIF eller HOG.

Anmodning om samtykke sendes automatisk til din digitale postkasse evt. e-Boks.

Du skal herefter give tilladelse til at børneattesten udstedes.

Svarer du ikke rettidigt på anmodningen i din digitale postkasse/e-Boks vil moderklubben SGF, KIF eller HOG genanmode om tilladelse til udstedelse af børneattesten.

Det af hensyn til vore børn og unge.

Afleverer du ikke dit cpr-nummer mv., og/eller svarer du ikke anmodningen om samtykke til udstedelse af børneattest senest på første rykker, mister du retten til forsat at være leder og træner hos Team Favrskov Håndbold, hvilket vil blive meddelt af den moderklub du har tilknytning til.