Vi har opdateret måden hvorpå vi indsamler samtykke til anvendelse af billeder hvorpå medlemmer optræder.

Vi vil meget gerne fortsat kunne benytte billeder af jer, til vores hjemmeside og andre steder, og vi respekterer fuldt ud ønsket fra nogle medlemmer, om en bedre mulighed, for at kunne fortælle hvilke typer billeder der må benyttes, eller ikke benyttes.

Klubmoduls advokat, (Kammeradvokaten) skriver følgende:

Der findes ingen databeskyttelsesretlige regler, som konkret angiver, hvornår der skal indhentes et samtykke i forbindelse med offentliggørelse af et billede. Når et billede offentliggøres, sker der herved en behandling af personoplysninger, som alt efter indholdet af billedet kan være almindelige personoplysninger eller følsomme personoplysninger. Almindelige personoplysninger, herunder billeder, kan offentliggøres ud fra interesse afvejningsreglen, hvorefter det afgørende er, at den dataansvarlige har en legitim interesse i at offentliggøre billedet, der overstiger den eventuelle interesse eller rettighed, som personen på billedet har. Det betyder, at det for hvert billede konkret skal vurderes, hvorvidt personen/personerne på billedet med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. I den forbindelse kan det bl.a. have betydning, hvor tydelig personen på billedet er, f.eks. om denne er i front på billedet. Når billedet er af et barn, skærpes denne vurdering yderligere.

Datatilsynet oplyser på deres hjemmeside, at billeder af besøgende i fitnesscentret normalt ikke kan offentliggøres uden samtykke. Samtidig fremgår det dog af Datatilsynets hjemmeside, at billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke. Det kan tænkes, at forskellen består i hvorvidt billedet illustrerer en igangværende træning. Når vurderingen af, hvorvidt et billede kan offentliggøres, foretages af sportsforeninger, er det derfor væsentlig at være opmærksom på Datatilsynets opfattelse og inddrage det i den konkrete vurdering.

Fremgår der følsomme personoplysninger af billedet, f.eks. et tydeligt handicap, skal der som udgangspunkt altid indhentes et samtykke inden offentliggørelse. Det skyldes, at de øvrige behandlingsgrundlag i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 normalt ikke vil finde anvendelse, når det vedrører offentliggørelse af billeder taget af en sportsforening.

Når der skal indhentes et samtykke, vil det ikke være tilstrækkeligt for foreningen at skrive en orientering i de generelle medlemsbetingelser. For at et samtykke er gyldigt skal der ske en aktiv handling fra personen på billedet. Det kan f.eks. ske ved, at medlemmet skriver under på en samtykkeerklæring, klikker af i ”ja” eller lignende, hvor der sker en aktiv tilkendegivelse på grundlag af tilstrækkelig information herom.

Derfor vil du se et nyt afsnit på din profil

Her bliver du bedt om at vælge hvilken type billede vi gerne må bruge af dig, der står også hvad forskellen er på de forskellige billedtyper.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker en uddybning heraf, må du endelig sige til.