Covid-19 
 
Her følger klubbens anbefalinger.

Følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende afstand, hygiejne og smitte.

Udskyd træningsstarten for de yngste medlemmer under skolealderen til efter 1. september. Vores yngste håndboldspillere har mange kontaktpunkter, idet de skal transporteres til håndbold, samtidig med at en forælder ofte bliver i hallen.

Undlad omklædning i hallernes omklædningsrum efter træning, indtil smittetryk er under kontrol.

Sørg for at indlægge 5 minutters pause mellem hver træningsgruppe, så der er tid til afspritning af materiel etc. Dette også for at undgå, at grupper har samvær på tværs.

Vælg gerne udendørs træning (på Kifs baner i Norring)

Fysisk træning skal helst foregå udenfor hvis det kan lade sig gøre.

Overvej at udskyde evt. træningskampe hvis det er muligt indtil smittetrykket er under kontrol.

Forældre skal helst vente udenfor ved afhentning etc.

Hvis der mangler håndsprit til rengøring af materiel må I købe det og aflevere kvittering til vores kasserer så får I pengene retur.

På vegne af styregruppen.