Koordinator Håndbold for sjov (2019 forår)

 
 
Træner/Koordinator Ole Busk olebuskhenriksen@gmail.com 40 82 63 39
TrænerJeppe Andersenjeppe@birkandersen.dk 28 57 71 88