Information omkring U09 hold på kortbane 

  Turneringstilbuddet for U-9 holdene på kortbane kommer til at indeholde følgende:
  • Enkelt-kampe som i det normale turneringsformat (dvs. ”kamp om søndagen”)
  • Det vil være muligt at niveau-opdele holdene ved tilmelding
  • Spilletiden er 2 x 20 minutter
  • 5 spillere på banen af gangen (4 spillere + målvogter)
  • Målvogteren skal have samme farve på som markspillerne
  • Max 7 spillere på holdkortet

Der vil blive gået mere i dybden med de specifikke spilleregler mm. på foreningsmødet i Favrskov d. 21. august 2019.

Her vil der blandt andet blive vist eksempler i hallen, så det vil være oplagt for kommende U09 trænere at deltage.

Nærmere info herom, vil blive udsendt efter sommerferien, men reserver gerne datoen allerede nu.