Tilmeldte
7
Navn Bemærkning
Asger Johnsen
Lucas Priess-Sørensen
Marius Fisker Jørgensen
Mikkel Laursen Vig
Noah Andersen
Tobias Johnsen
Tobias Rask Kristoffersen